Datum för beslut

Grov kvinnofridskränkning

100 000 kronor

En kvinna utsattes under cirka ett års tid för grov kvinnofridskränkning av sin sambo. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av åtta fall av misshandel samt ett fall av olaga hot. Vid det första misshandelstillfället knuffade mannen omkull eller tryckte ned kvinnan på golvet, varefter han sparkade henne på ena höften och benet när hon låg ned. Vid det andra tillfället tog mannen ett tag runt kvinnans hals bakifrån och tryckte henne ned mot golvet eller fällde henne till golvet, varefter han, när hon låg ned på mage, satt på henne och tog strypgrepp runt hennes hals. Vid det tredje tillfället tog mannen ett tag med armen runt kvinnans hals bakifrån och tryckte under flera minuter henne nedåt mot golvet. Vid det fjärde tillfället knuffade han henne mot ett terrarium och mot en TV samt knuffade henne mot en vägg. Han tog vidare stryptag på henne runt nacke, hals, tog tag i hennes hår och tryckte hennes ansikte så att det hamnade i kattmat. Vid samma tillfälle, när hon låg ned på golvet, bet mannen henne i ena låret samt något senare, bet han henne även i båda öronen. Vid det femte tillfället, vilket skedde en kort stund efter bitangreppet, misshandlade mannen kvinnan på nytt genom att han tog tag i henne och knuffade omkull henne så att hon ramlade ned mot en kartong som stod på golvet, varefter han tog tag i henne och tryckte henne ned mot golvet samt även slet av henne två halsband som hon hade runt halsen. Vid det sjätte tillfället slet mannen tag i den stol på vilken kvinnan satt så att hon ramlade bakåt och ned i golvet, varefter han tog ett tag runt eller på hennes hals. Vid det sjunde tillfället körde mannen på kvinnan med en personbil. Han gasade och körde mot och på henne så att bilen träffade henne på benens baksida. Vid det sista misshandelstillfället tog mannen ett stryptag och tryckte kvinnan nedåt. Vidare knuffade han henne mot en sänggavel samt skallade henne mot pannan. Det samlade våldet medförde bland annat rodnader, smärta, andnöd, blånader, ömhet, blodvite, sårskador i form av bland annat bortbiten vävnad på ena örat, svullnad, avslitet hår samt ärrbildning. Utöver misshandelstillfällena blev kvinnan vid ett tillfälle hotad av mannen via Snapchat.

Tingsrätten dömde mannen för brotten samt att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för åtta fall av misshandel samt ett olaga hot under cirka ett års tid. Gärningarna, som består av flera allvarliga fall av misshandel med bland annat upprepat stryp- och bitvåld, har primärt skett i hennes bostad av någon som hon ska kunna känna förtroende för. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 100 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn även tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 12189/2020