Datum för beslut

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid allmänfarlig ödeläggelse

Ingen ersättning

Vid samma händelse som ärende 9217/2020 befann sig även en man i sin bostad när sprängladdningen detonerade. Fönstret i vardagsrummet skadades av tryckvågen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottet har såvitt framgår inte varit riktat mot mannen. Brottsoffermyndigheten anser inte heller att han har ingått i en sådan avgränsad krets av personer som avses i punkten 2. Mot bakgrund av att han inte blev fysiskt skadad samt att bostaden endast fick lindriga skador finner inte myndigheten att omständigheterna varit sådana att han har utsatts för en sådan allvarlig kränkning att han har rätt till ersättning.

Ärende 1292/2021