Datum för beslut

Grov kvinnofridskränkning

100 000 kronor

En kvinna utsattes för grov kvinnofridskränkning av sin sambo under en period om ett och ett halvt år. Brottet bestod av sex tillfällen av misshandel i hemmet. Vid det första tillfället slog mannen med metallrör mot kvinnans mage och underkropp, tog ett grepp mot hennes hals och utdelade slag mot hennes kropp. Han riktade även en oladdad kolsyrepistol mot hennes ansikte och tryckte av, samt hällde skurvatten över henne. Kvinnan hade inte vetskap om att kolsyrepistolen var oladdad. Vid det andra tillfället knuffade mannen kvinnan och utdelade därefter en spark mot hennes underliv. Vid det tredje tillfället utdelade mannen slag på kvinnans överkropp, tryckte sina armbågar i ansiktet på henne, slog ner hennes huvud i marken och tog tag i huvudet och dunkade det bakåt. Vid det fjärde tillfället brände mannen kvinnan med en stormtändare på armen och vid det femte tillfället utdelade han sparkar som träffade kvinnan på kroppen. Vid det sista tillfället utdelade mannen en spark som träffade kvinnan på rumpan, ställde sig på hennes ben och pressade sin tyngd över henne. Han spottade även mat på henne. Kvinnans dotter var närvarande vid de två första händelserna. Våldet medförde blåmärken, smärta, ömhet, sårskada och brännskada.

Domstolen dömde sambon för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för sex fall av misshandel i hemmet under en period om cirka ett år och sex månader. Våldet har delvis skett mot huvud och genom upprepade sparkar mot kroppen, delvis med tillhyggen i form av järnrör och stormtändare samt i närvaro av kvinnans dotter. Vissa av gärningarna har också haft skrämmande och förnedrande inslag i form av att en kolsyrepistol har hållits mot kvinnans ansikte och tryckts av, att skurvatten har hällts över henne och mat spottats på henne. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 100 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn även tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 2620/2021