Datum för beslut

Grov fridskränkning

60 000 kronor

Under en period om cirka 13 månader utsattes en kvinna vid åtta tillfällen för totalt sju fall av misshandel, tre olaga hot och två ofredanden av en man som hon hade en fast parrelation med. Vid det första tillfället tryckte mannen med sina fingrar mot hennes ansikte och spottade henne i ansiktet. Vid det andra tillfället drog han med en tand eller tryckte med sina tänder mot hennes kind samt spottade henne i ansiktet. Vid det tredje tillfället tog mannen ett grepp om kvinnans haka/vid käkarna och lyfte upp henne. Han fällde även uttalande med innebörd att han lätt kunde döda henne. Vid det fjärde tillfället knuffade han henne mot ett kylskåp och sparkade henne i baken och vid det femte tillfället slog han henne över ena örat. Vid det sjätte tillfället tryckte han in henne i ett smalt utrymme mellan dusch och handfat, drog henne i håret, tryckte med händerna på hennes rygg och tog ett grepp om hennes armar/axlar och lyfte upp henne. Vid det sjunde tillfället hotade han henne genom att yttra att han skulle döda henne och elda upp huset samt alla träd runt huset. Vid det sista tillfället drog mannen, under en bilfärd, kvinnan i håret och fällde uttalande med innebörd att han skulle köra ihjäl dem. Det samlade våldet medförde smärta, märken på kinden, rodnader, blånader, skrapmärke samt tillfälliga öronbesvär.

Tingsrätten dömde mannen för grov fridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 60 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 42/2021