Datum för beslut

Våld och hot i nära relation - misshandel och olaga hot

30 000 kronor

En kvinna utsattes för misshandel, olaga hot och skadegörelse av sin make. Hon misshandlades under ett utdraget händelseförlopp i sitt hem genom att maken tog stryptag på henne, tog tag runt hennes nacke och släpade henne från sängen, slängde/knuffade henne mot ett bord så hon slog i ryggen och huvudet, knuffade henne vid flera tillfällen varvid hon vid ett tillfälle slog i en dörrpost, kastade en trasig mobil i hennes ansikte samt tog tag i henne. Våldet medförde andningssvårigheter samt smärta och blånad. Maken hotade även kvinnan genom att säga att han skulle riva/skära henne i ansiktet varefter han för att förstärka hotet hämtade en kniv. Maken tog även sönder kvinnans mobiltelefon.

Tingsrätten dömde maken för brotten samt att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning, varav 10 000 kronor hänförligt till misshandeln och 5 000 kronor till det olaga hotet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärendet ovan med tillägget att misshandeln skett under ett utdraget händelseförlopp, finner Brottsoffermyndigheten att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 30 000 kronor.

Ärende 10531/2020