Datum för beslut

Grov kvinnofridskränkning

70 000 kronor

Under en period om en månad utsattes en kvinna för grov kvinnofridskränkning samt ett fall av övergrepp i rättssak av sin make. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av åtta tillfällen om totalt tre fall av misshandel, fyra olaga hot, tre ofredanden och ett fall av grovt hemfridsbrott. Vid det första misshandelstillfället slog maken kvinnan i huvudet och tog ett grepp om hennes hals. Vid det andra tillfället tog han ett grepp om nacken och sparkade henne på höften samt uttalade nedsättande tillmälen. Vid det tredje tillfället knäade han henne i magen, tog ett grepp om hennes hår och slog henne i ansiktet. Vid samma tillfälle höll han för hennes mun och näsa och uttalade även till hennes syster att det var kvinnans sista natt i livet. Det samlade våldet medförde smärta, andnöd, yrsel, svullnad, blånad samt sårskada. Vid ett tillfälle tvingade maken kvinnan att vara vaken en hel natt samtidigt som han kallade henne nedsättande saker och hotade henne med våld om hon inte svarade på hans frågor. Vid två andra tillfällen hotade han henne; vid det ena tillfället om att använda våld för att hindra henne från att lämna uppgifter till sociala myndigheter och vid det andra tillfället genom att hålla en bordskniv mot hennes hals samtidigt som han uttalade att han skulle döda henne. Vid det sista tillfället, när kvinnan befann sig på ett skyddat boende, trängde maken olovligen in i bostaden genom att krossa en ruta till en balkongdörr. Utöver dessa tillfällen tog maken kontakt med henne mot hennes vilja genom att söka upp henne i hennes bostad och på andra platser och genom telefonkontakt.

Brottet övergrepp i rättssak bestod av att maken gjorde uttalanden med innebörden att han allvarligt skulle skada kvinnan om hon inte tog tillbaka sina uppgifter som hon lämnat i polisförhör och till sociala myndigheter om vad han hade utsatt henne för.

Tingsrätten dömde maken för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 35 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för tre fall av misshandel, fyra olaga hot, tre ofredanden, ett fall av grovt hemfridsbrott samt ett fall av övergrepp i rättssak. Även om gärningarna skett under en begränsad tid om en månad består de av flera relativt allvarliga brott som pågått på ett intensivt sätt varvid parternas barn var närvarande när vissa av brotten begicks. En del av gärningarna skedde dessutom när kvinnan befann sig i ett skyddat boende. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 70 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn även tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 12379/2020