Datum för beslut

Grov kvinnofridskränkning

60 000 kronor

En kvinna utsattes under en period om cirka tre och en halv månad för grov kvinnofridskränkning bestående av misshandel vid fyra tillfällen och olaga hot vid ett tillfälle. Brotten begicks av en man som kvinnan hade en relation med.

Vid första misshandelstillfället tilldelade mannen kvinnan flera hårda slag i ansiktet med öppen hand, tog ett stryptag med ena handen om hennes hals, slet av henne ett halsband och spottade på henne. Två dagar senare hotade mannen att döda henne medan han höll i en trälist eller planka. Han utdelade också flera slag mot hennes huvud/ansikte, tog tag om hennes käke och knuffade henne hårt i bröstet. Vid samma tillfälle hotade mannen henne med en sax och slog henne i huvudet med en glasförsedd tavla så att glaset krossades. Några månader senare befann sig kvinnan tillsammans med mannen och en väninna i deras lägenhet. När hon ville följa med väninnan hem blev mannen arg och slog kvinnan med öppen och knuten hand i ansiktet eller på halsen samt på ena armen. Dagen därpå kom hon till lägenheten för att hämta saker. Mannen misshandlade då henne under ett utdraget händelseförlopp om cirka en och en halv timme. Våldet bestod av sparkar mot magen/revbenen och en stor mängd slag mot ansiktet/huvudet. Mannen slog även kvinnan på kroppen med en fjärrkontroll, knuffade henne i bröstet, tog smärtsamma grepp om handlederna och käken samt spottade henne i ansiktet.

Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för fyra fall av misshandel och ett olaga hot under en period om cirka tre och en halv månad. Även om det har varit fråga om en relativt kort tidsperiod så har det skett en successiv upptrappning av våldet mot henne. Hon har också haft särskilt svårt att värja sig på grund av att hon varit markant fysiskt underlägsen gärningspersonen bland annat till följd av sjukdomsbesvär. Flera av gärningarna har dessutom innefattat förnedrande inslag. Gärningspersonens agerande har inneburit ett upprepat och systematiskt kränkande beteende mot kvinnan. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 60 000 kronor.

Ärende 12104/2020