Datum för beslut

Barnfridsbrott

10 000 kronor

En pojke utsattes för barnfridsbrott av sin styvpappa när han var 6 år. Brottet bestod av att han bevittnade ett ofredande som hans styvpappa utsatte hans 8-åriga syster för. Ofredandet begicks i familjens bostad och bestod i att styvpappan nafsade/lätt bet systern på kinderna och slickade henne på kinderna och i pannan samtidigt som han höll fast hennes armar och ben. Styvpappan upphörde inte med agerandet när barnen bad honom om det. Handlandet var upprepat och pågick under en inte obetydlig tid.

Tingsrätten fann att pojken hade bevittnat ofredandet när hans styvpappa ofredade hans syster. Domstolen dömde pappan för bland annat barnfridsbrott och två fall av ofredande mot pojkens syster och hennes kamrat. Han dömdes även att betala skadestånd till pojken med 5 000 kronor för kränkning. Hans syster fick 7 000 kronor för kränkning avseende ofredandet. Vid bestämmandet av kränkningsersättningens storlek togs hänsyn till att systern utsatts för ett allvarligt ofredande, att målsägandena var barn och gärningspersonen vuxen samt att brottet begåtts i en miljö där barnen haft rätt att känna sig säkra.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 34/2022 finner Brottsoffermyndigheten att kränkningsersättningen för barnfridsbrottet bör vara i paritet med den kränkningsersättning som målsäganden till grundbrottet –  i den del som barnet bevittnat – är berättigad till.

Den ersättning som domstolen har dömt ut för kränkning till barnen ligger på en lägre nivå än vad den allvarliga kränkning de tvingats utstå motsvarar. Gärningen har vidare skett i pojkens bostad av någon som han ska kunna känna förtroende för. Det har dessutom varit begränsade möjligheter för honom att undgå att bevittna brottet då det skett i hans direkta närhet. För den allvarliga kränkning som pojken utsatts för har han rätt till ersättning med 10 000 kronor.

Ärende 12545/2021