Datum för beslut

Barnfridsbrott

10 000 kronor

En flicka utsattes för barnfridsbrott av sin pappa när hon var 13 månader. Brottet bestod av att hon bevittnade en misshandel som hennes pappa utsatte hennes mamma för. Misshandeln begicks i familjens bostad och bestod av ett slag i mammans ansikte med en vällingflaska.

Tingsrätten fann att flickan hade bevittnat misshandeln då hon var vaken och låg på en säng intill. Domstolen dömde pappan för bland annat barnfridsbrott samt misshandel samt att betala skadestånd till flickan med 5 000 kronor för kränkning. Hennes mamma fick 30 000 kronor för kränkning för den nu aktuella misshandeln samt ytterligare två fall av misshandel.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 34/2022 finner Brottsoffermyndigheten att kränkningsersättningen för barnfridsbrottet bör vara i paritet med den kränkningsersättning som målsäganden till grundbrottet –  i den del som barnet bevittnat – är berättigad till.

Den ersättning som domstolen har dömt ut för kränkning till flickan ligger på en lägre nivå än vad den allvarliga kränkning hon tvingats utstå motsvarar. Gärningen har skett i hennes bostad av någon som hon ska kunna känna förtroende för. Det har dessutom varit begränsade möjligheter för henne att undgå att bevittna brottet då det skett i hennes direkta närhet. För den allvarliga kränkning som flickan utsatts för har hon rätt till ersättning med 10 000 kronor.

Ärende 119/2022