Datum för beslut

Olaga hot

10 000 kronor

Ett verbalt hot att döda

En kvinna hotades på sin arbetsplats. En man som befann sig utanför den aktuella lokalen uppträdde aggressivt. När hon försökte lugna honom tog han upp en sten och kastade mot ett fönster så att fönstret krossades. Han uttalade därefter att han skulle komma tillbaka och döda henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann, med hänsyn till lydelsen av 5 kap. 6 § skadeståndslagen från och med den 1 juli 2022, att kvinnan hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till 10 000 kronor.

Ärende 10016/2022