Datum för beslut

Misshandel

40 000 kronor

Slag och spark mot kroppen mot liggande

En man blev utsatt för en misshandel, av flera personer, bestående i åtminstone två slag mot huvudet vilket medförde att han föll till marken varefter han blev sparkad mot överkroppen när han låg ned. Våldet medförde att en tand slogs ut, en sårskada i pannan och smärta i revbenen. Gärningspersonerna förblev okända.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten, förutom våldets art, att det varit fråga om ett angrepp av flera personer.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 9610/2022