Datum för beslut

Misshandel

10 000 kronor

Knytnävsslag i huvudet

En man tilldelades ett knytnävsslag i huvudet med smärta som följd. Ingen person kunde bindas till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

För den allvarliga kränkning av mannens personliga integritet som misshandeln inneburit bestämdes brottsskadeersättningen till 10 000 kronor.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 7776/2022