Datum för beslut

Personrån

30 000 kronor

Rån med kniv

En ung man och hans kamrater utsattes för ett rån. De omringades av åtta personer varav två tog fram varsin kniv och tvingade mannen och hans kamrater att överlämna värdesaker. Någon person gick inte att binda till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning med 30 000 kronor och beaktade vid bedömningen, förutom att det varit ett rån med kniv, att mannen och kamraterna varit i numerärt underläge i förhållande till rånarna.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 8643/2022