Datum för beslut

Misshandel

20 000 kronor

Stryptag, slag och spark

En kvinna misshandlades av en annan kvinna genom att denna knuffade henne, tog stryptag på henne med en hand, tilldelade henne ett knytnävsslag i magen samt sparkade henne på ett ben. Våldet medförde smärta, andnöd och blånader. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten  lämnade ersättning för kränkning med 20 000 kr.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 10149/2022