Datum för beslut

Personrån

40 000 kronor

Rån med kniv och tvingas utföra uppgift

En man utsattes för ett rån. Han och hans kamrat satt i en bil när en okänd man hoppade in i baksätet på bilen. Rånaren visade en kniv och uttalade hot med innebörd att han skulle döda mannen och hans kamrat om de påkallade hjälp. Rånaren uppmanade dem att köra till en bankomat där mannen tvingades ta ut pengar och överlämna till rånaren. Rånaren sa sedan åt dem att släppa av honom vid en butik vilket de gjorde. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten att det varit ett rån med kniv under ett förhållandevis utdraget händelseförlopp, där mannen och hans kamrat befunnit sig i ett begränsat utrymme tillsammans med rånaren.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 10482/2022