Datum för beslut

Olaga hot

30 000 kronor

Grovt olaga hot med gevär

En äldre man hotades av en okänd maskerad person. Personen befann sig utanför mannens hus, nedanför trappan till entrédörren, och riktade ett avsågat hagelgevär mot honom på nära avstånd samtidigt som han fällde uttalande med hotfullt innehåll. Ingen person kunde bindas till gärningen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen brottsskadeersättning för kränkning med 30 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten att det har varit fråga om ett allvarligt hot med ett hagelgevär på nära håll i direkt anslutning till mannens bostad.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 10697/2022