Datum för beslut

Våld i nära relation

40 000 kronor

En kvinna utsattes för grovt hemfridsbrott, misshandel och stöld av sin före detta sambo. Mannen bröt sig in i kvinnans bostad genom att trycka upp ett fönster så att hon skadade sin hand. Väl inne i bostaden och sedan i trapphuset sprang mannen efter kvinnan och bet henne i nacken samt slog henne i ansiktet. Bettet i nacken pågick under cirka 10 sekunder.

Under hela händelseförloppet höll kvinnan parternas son i famnen. Mannen stal även en väska med innehåll på sin väg ut från bostaden. Av våldet tillfogades kvinnan bland annat smärta, sårskada samt rodnad.

Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut. Myndigheten anförde att det varit fråga om brott begånget av en tidigare närstående till kvinnan i hennes hem, att hon utsatts för bitvåld och slag samt har befunnit sig i särskilt utsatt position då hon under hela händelseförloppet haft parternas gemensamma barn i famnen.

Brottsoffermyndigheten fann, vid en bedömning av samtliga omständigheter, att ersättningen för den samlade brottsligheten är 40 000 kronor.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 10058/2022