Stöld i bostad

I rättsfallet NJA 2011 s. 3 prövade Högsta domstolen rätten till kränkningsersättning vid bostadsinbrott då bostadsinnehavaren inte varit hemma. Domstolen konstaterade att ersättning kan lämnas om inbrottet genom förövarens beteende, de skador och spår han lämnat efter sig, graden av intrång i hemmet och omständigheterna i övrigt innefattat en särskilt omfattande förgripelse på den drabbades frid och privatliv. Som Brottsoffermyndigheten uppfattar rättsläget efter domen kan inte alla bostadsinbrott grunda rätt till kränkningsersättning. Det krävs någon särskild omständighet som avviker från vad som normalt inträffar vid inbrott i hemmet. När det gäller inbrott i bostad när personen är hemma lämnas ersättning normalt om denne konfronterats med inbrottstjuven eller i övrigt varit medveten om dennes närvaro.

297.

Ingen ersättning

Ett inbrott skedde i en mans bostad då han inte var hemma. En eller flera personer bröt upp ytterdörren och stal egendom. Förutom den skadade dörren upptäckte mannen skador i ett rum. Flera väggar och fönsterfodret hade huggmärken efter en kofot. Tapeten och en transformator var skadad. Det fanns också en större reva i en skinnklädd stol och persiennen var söndertrasad. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten hänvisade till Högsta domstolens dom och gav inte mannen någon ersättning för kränkning. Ärende 994/2011

298.

Ingen ersättning

En kvinna var hemma i bostaden när hon hörde att ytterdörren öppnades och stängdes. Hon gick till hallen och såg att dörren stod öppen. När hon kom ut såg hon två män som sprang från platsen. Hon upptäckte sedan att hennes handväska var borta. Hon förstod att männen hade varit inne i bostaden och tagit väskan. Ingen person kunde bindas till brottsligheten. Brottsoffermyndigheten beslutade att inte lämna ersättning till kvinnan för kränkning. Hon var visserligen hemma när brottet begicks, men var inte medveten om gärningspersonernas närvaro utan upptäckte först senare att hon hade varit utsatt för en stöld. Hon hade därför inte rätt till ersättning för kränkning. Ärende 55/2011

299.

Ingen ersättning

En äldre kvinna blev uppringd av en man som påstod att han skulle hjälpa henne med hennes TV. Han kom senare till hennes lägenhet iklädd arbetskläder och blev insläppt. När mannen hade gått upptäckte kvinnan att pengar och smycken var borta. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan inte hade rätt till någon ersättning för kränkning med följande motivering. För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Som Brottsoffermyndigheten uppfattar rättsläget krävs, för att kränkningsersättning ska kunna lämnas vid stöld i bostaden, att gärningen innefattat ett brott som i sig inneburit en allvarlig kränkning av brottsoffrets person, frihet eller frid. I detta fall har gärningspersonen på ett förslaget och högst klandervärt sätt lurat sig in i kvinnans bostad och bestulit henne. Myndigheten anser dock inte att hon i skadeståndsrättslig mening har utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas. Ärende 8526/2017

300.

5 000 kronor

När en kvinna inte var hemma tog sig någon olovligen in i hennes villabostad. Ett fönster till altandörren hade brutits upp och krossats. Blodspår fanns på insidan av altandörrkarmen och på en gardinlängd som hängde innanför dörren. Hela villan hade genomsökts och två låsta dörrar brutits upp. Det rådde stor oreda i sovrummet med papper och kartonger som dragits ut ur lådor och garderober. Gods hade skadats och i stort sett all egendom av värde hade stulits. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten hänvisade till Högsta domstolens dom och fann att kvinnan hade utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Hon fick ersättning med 5 000 kronor. Ärende 11798/2010

301.

5 000 kronor

En kvinna låg och sov när tre personer bröt sig in i bostaden. Hon vaknade och såg en av personerna i sovrummet och två vid dörröppningen mot vardagsrummet. Hon skrek åt dem varvid de snabbt lämnade lägenheten via balkongdörren. Gärningspersonerna förblev okända. Brottsoffermyndigheten ansåg att kvinnan utsatts för en allvarlig kränkning och lämnade ersättning med 5 000 kronor. Ärende 857/2020

302.

5 000 kronor

En man vaknade av att någon intensivt ringde på ytterdörren. Han kunde se att en person stod utanför. Han bestämde sig för att inte öppna och gick och lade sig igen. Efter några minuter började det knaka i ytterdörren och mannen kunde se att någon bröt på den. Han hämtade en kökskniv och öppnade dörren. Utanför stod en man med ett kugghjul i handen. Tingsrätten dömde gärningspersonen för försök till grov stöld och att betala skadestånd till mannen med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 1021/2011