Våld vid ett stort antal opreciserade tillfällen

66.

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades vid ett stort antal tillfällen av sin sambo under drygt nio månaders tid. Våldet bestod främst i att han tilldelade henne slag mot ansiktet, huvudet och kroppen. Utöver det tog han struptag på henne, dunkade hennes huvud i en vägg och tog ett hårt grepp om hennes ben, försökte kasta en yxa på henne, följde efter henne och drog ner henne på marken samt satte sig över henne och utdelade flera knytnävsslag i hennes ansikte. Ett av misshandelstillfällena var utdraget i tid och i samband med gärningen band mannen kvinnan och spottade på henne. Till följd av våldet tillfogades kvinnan smärta, blåmärken, andnöd, svullnad och rodnader. Hovrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 12231/2019

67.

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades vid upprepade tillfällen av sin sambo under sex månaders tid. Våldet bestod i att han utdelade upprepade slag och sparkar mot henne, skallade henne, knuffade runt henne, slet och lyfte henne i håret, drog i och vred runt hennes näsa samt tryckte ihop kinderna på henne, tryckte hårt runt hennes mun och tryckte fingrarna i hennes hals vilket orsakade andnöd och medvetandeförlust. Mannen spottade även på henne. Våldet medförde frakturer i revbenen och näsan, sårskador, smärta, blåmärken, svullnad, håravfall och kala fläckar på huvudet. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10694/2015

68.

60 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades och hotades vid upprepade tillfällen under cirka sex månaders tid av sin sambo. Mannen tog struptag på kvinnan, bet henne i örat, tog tag i henne och kastade in henne i en vägg, tilldelade henne slag i ansiktet samt dunkade hennes ansikte mot en vägg. Vid ett misshandelstillfälle hotade han henne också genom att rikta en machete mot henne och fälla uttalanden med innebörd att han skulle döda eller skada henne. Han hotade henne också vid flera tillfällen genom att trycka baksidan av ett knivblad mot hennes hals. Vid upprepade tillfällen tog han hårda grepp om kvinnans armar och handleder samt uttalade kränkande tillmälen till henne. Han uttalade också vid flera tillfällen hot om att han skulle döda eller skada henne och hennes anhöriga om hon gjorde en polisanmälan. Det samlade våldet medförde smärta, blåmärken, svullnader och rodnader. Struptagen medförde vid ett par tillfällen andningssvårigheter och vid ett tillfälle tappade kvinnan medvetandet. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 60 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1863/2019

69.

60 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades vid fyra tillfällen och hotades samt ofredades vid ett mycket stort antal tillfällen av sin man under två års tid. Vid det första tillfället slog han henne med en krycka mot hennes ben och vid det andra tillfället slog han en barnstol i plast mot hennes hand. Vid det tredje tillfället slog han henne flera gånger i huvudet med en toffel. Vid det fjärde tillfället tog han tag i hennes hår, slog henne i huvudet samt dunkade hennes huvud flera gånger mot en vägg. Vid ett tillfälle hotade han att kasta syra i ansiktet på henne. Han hotade henne också vid ett mycket stort antal andra tillfällen genom att fälla uttalanden med innebörd om att döda eller allvarligt skada henne. Han fällde också vid ett stort antal tillfällen kränkande yttranden till henne. Det samlade våldet medförde smärta, svullnad, andnöd och blåmärken. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 60 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 4415/2019

70.

70 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna utsattes för brott av sin man i den gemensamma bostaden under ett år och åtta månaders tid. Vid ett tillfälle misshandlade han henne genom att han slog flera slag mot hennes huvud och kropp med smärta och sprucken trumhinna som följd. Vid ett annat tillfälle slog eller sparkade han mot hennes mage och vid ytterligare ett tillfälle slog han flera slag mot hennes huvud och kropp. Utöver dessa gärningar misshandlade och ofredade han henne genom att han utdelade slag mot hennes huvud och kropp, sparkade henne mot kroppen, puttade och slängde henne i golvet, tog grepp om hennes hals och tryckte en kudde mot hennes ansikte, spottade henne i ansiktet samt tog tag i hennes underliv med sin hand. Visst våld utövades mot kvinnan när hon var gravid. Hovrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd med 70 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 7809/2014

71.

80 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna misshandlades, hotades och ofredades vid ett stort antal tillfällen av sin man under två år och tre månaders tid. Våldet bestod främst i slag och sparkar mot hennes huvud och kropp. Vid något tillfälle tilldelade han henne slag med en skurmopp och vid ett annat tillfälle tog han ett strupgrepp på henne. Vid ett tillfälle misshandlade han henne flera gånger under samma dag genom att han tilldelade henne slag och sparkar mot huvudet och kroppen, höll ett hårt grepp om hennes överarmar, drog henne i håret samt kastade sin nyckelknippa i hennes bakhuvud. Det sammanlagda våldet medförde smärta, yrsel och blåmärken. Mannen hotade och ofredade också kvinnan vid upprepade tillfällen under den aktuella perioden genom att uttala hot om att döda henne samt genom att kalla henne för nedsättande tillmälen och spotta på henne. Vid flera av gärningarna var makarnas gemensamma barn närvarande. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd för brottet med 80 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 6442/2016

72.

100 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En kvinna utsattes för en grov misshandel samt grov kvinnofridskränkning under fyra år och åtta månaders tid av sin sambo. Den grova misshandeln bestod i att mannen tilldelade henne ett stort antal sparkar och slag mot kropp och huvud, lyfte upp henne i luften och kastade henne med kraft i golvet, tog kraftiga tag runt hennes armar och ben samt bet henne i ena benet. Våldet medförde bland annat näsfraktur, blödningar i ena ögat, ett stort antal underhudsblödningar och hudavskrapningar, hjärnskakning samt medvetslöshet. Utöver det misshandlade mannen kvinnan vid ett flertal tillfällen genom att han tilldelade henne slag och sparkar mot huvudet och kroppen, bet henne på kinden och olika ställen på kroppen, knuffade henne utför en trappa, tryckte ner hennes ansikte i en badbalja samt tog stryptag och höll för hennes mun. Han fällde även yttranden och skrev meddelanden med innebörd att hon eller hennes närstående skulle skadas eller dödas, kallade henne nedsättande saker och kontrollerade hennes trosor för att söka spår efter andra män. Vidare slog han sönder möbler och annat i den gemensamma bostaden. Vissa av gärningarna, däribland den grova misshandeln, utfördes när kvinnan var gravid. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd för kränkning med 100 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2272/2017