Datum för beslut

Våld och hot i nära relation - grov misshandel

60 000 kronor

En kvinna utsattes för en grov misshandel av sin sambo i den gemensamma bostaden. Mannen tog strypgrepp runt halsen på henne så att hon förlorade medvetandet en kort stund samt genom att han utdelade slag i ansiktet på henne. Våldet medförde rodnader, sårskada, blåmärke, smärta, ömhet och andnöd. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Tingsrätten har i detta fall bestämt ersättningen för kränkning till 40 000 kronor. Enligt Brottsoffermyndighetens mening är det något lågt i förhållande till skadeståndsrättslig praxis. Mot bakgrund av att det varit fråga om livsfarligt strypvåld som begåtts mot en närstående person i den gemensamma bostaden anser myndigheten att ersättningen bör bestämmas till 60 000 kronor.

Ärende 766/2021