Datum för beslut

Olaga hot

20 000 kronor

Olaga hot med kniv

En yngre man hotades av en annan man genom att han hytte/viftade med en stor kniv mot honom. Ingen person kunde bindas till gärningen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning för kränkning med 20 000 kronor.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 9082/2022